Formem part de la xarxa de suport a les COOPERATIVESFormem part de la xarxa de suport a les COOPERATIVES

Els  serveis de consultoria comptable per empreses inclou els compromisos tradicionals de la comptabilitat, com la creació dels assentaments comptables, els registres de factures, el llibre general de comptabilitat, comptes per abonar i comptes a carregar, conciliació d'estats bancaris, consultoría, etc.

AGRICULTORS I RAMADERS

 • Llibres d’ingressos.
 • Llibres d’I.V.A.
 • Llibres de béns d’inversió.

 ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS)

 • Llibres d’I.V.A. suportat.
 • Llibres de béns d’inversió.

 ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA

 • Llibres d’ingressos i despeses.
 • Llibres de béns d’inversió.
 • Llibres de provisions de fons i bestretes.
 • Llibres d’I.V.A.
 • Seguiment continuat resultat comptable.

 ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL

 • Llibre diari, major, inventaris, balanços, …
 • Llibres d’I.V.A. i registres auxiliars.
 • Impost de societats.
 • Dipòsit dels comptes anuals.
 • Legalització llibres.

EMAIL: comptabilitat@gestoriajounou.net

Des de el 1 de Juny de 2020, el nostre despatx torna al servei presencial, amb restriccions d'aforament, sense esperes al despatx i amb les mesures sanitàries de protecció obligatòries, i preferiblement  amb cita prèvia.