Formem part de la xarxa de suport a les COOPERATIVESFormem part de la xarxa de suport a les COOPERATIVES

Els nostres experts en impostos tenen un ampli coneixement tècnic, combinat amb una gran experiència pràctica. Els nostres serveis de preparació d'impostos inclouen serveis d'impostos personals i estatals i serveis d'impostos per empreses, gestió i consultoria d'impostos, informes mensuals, trimestrals, etc.

RENDA

 • Pagaments fraccionats trimestrals.
 • Regularització anual dels mòduls.
 • Amortització béns d’inversió -mòduls-.
 • Liquidació trimestral de retencions en lloguers i interessos.
 • Resum anual de retencions d’arrendaments i interessos.
 • Declaració anual informativa de les entitats en règim d’atribució de rendes.
 • Canvis d’opcions de tributació.

 I.V.A.

 • Declaracions mensuals o trimestrals.
 • Elaboració resum anual.
 • Regularització anual mòduls.
 • Canvis de règims.
 • Estudi d’aplicació de la regla de la prorrata.
 • Sol·licitud devolució no establerts (model 360).

SOCIETATS

 • Pagaments a compte -segons opció-.
 • Liquidació retencions en lloguers, interessos, dividends, …
 • Resum anual de retencions d’arrendaments, interessos, dividends, …
 • Precàlculs del tancament fiscal de l’exercici.

OPERACIONS TERCERES PERSONES

 • Declaració anual de clients i proveïdor (model 347)
  .

  OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

 • Declaració recapitulativa mensual, o trimestral o anual (model 349)

 EMAIL:  fiscal@gestoriajounou.net

 

 

Des de el 1 de Juny de 2020, el nostre despatx torna al servei presencial, amb restriccions d'aforament, sense esperes al despatx i amb les mesures sanitàries de protecció obligatòries, i preferiblement  amb cita prèvia.